Algemene ouderdomswet

Laatst bijgewerkt op: 19-4-2012

 

De Algemene Ouderdomswet (AOW) regelt het pensioen op minimumniveau dat door de overheid wordt uitgekeerd aan mensen vanaf 65 jaar. Er gelden specifieke regels voor het ontvangen van dit pensioen en de hoogte daarvan.

 

Opbouw

De AOW is een zogenaamde opbouwverzekering. Dit betekent dat u in 50 jaar (van uw 15de tot uw 65ste jaar) een volledig Aow-pensioen kunt opbouwen. Voor ieder jaar dat u verzekerd bent bouwt u 2% pensioen op (50 x 2% = 100%). U bent verzekerd als u in Nederland woont of werkt. U krijgt dus vanaf uw 65ste een volledig AOW-pensioen als u tussen uw 15de en uw 65ste onafgebroken verzekerd bent geweest.

Uitkering

Uw AOW gaat in vanaf de dag waarop u 65 jaar wordt. Mocht u een uitkering hebben (bijvoorbeeld een bijstandsuitkering, werkloosheidsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering), dan eindigt deze op de dag dat u 65 jaar wordt. Als u in de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven, dan krijgt u een half jaar voor uw 65ste verjaardag een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)opgestuurd. Daarin staat dat u een aanvraag moet indienen om AOW te ontvangen, via www.svb.nl of per post. De Sociale Verzekeringsbank beslist over uw aanvraag voor AOW. De AOW wordt maandelijks uitbetaald, en u krijgt één keer per jaar (in mei) vakantiegeld.

Hoogte

De hoogte van de AOW is een percentage van het netto-minimumloon. Dit percentage is afhankelijk van uw gezinssamenstelling.

  • Voor een alleenstaande is de AOW ongeveer 70% van het netto-minimumloon
  • Voor een eenoudergezin is de AOW ongeveer 90% van het netto-minimumloon
  • Voor een (echt)paar (beiden 65 jaar of ouder) is de AOW voor ieder 50% van het netto-minimumloon*

* Als u al 65 jaar bent maar uw partner nog niet, dan krijgt u een AOW-uitkering van maximaal 50% van het netto-minimumloon. Uw partner krijgt dit niet. Naast de Aow krijgt u daarom een toeslag. Deze toeslag is maximaal even hoog als uw AOW, dus ook 50% van het netto-minimumloon. Heeft uw partner inkomen dan kan dat van invloed zijn op de toeslag. Inkomen uit vermogen (rente) heeft geen invloed, het inkomen uit arbeid is voor een gedeelte vrijgesteld.

Let op!
Wordt u op of na 1 januari 2015, 65 jaar en is uw partner dan nog geen 65, dan kunt u geen toeslag meer krijgen.

Korting

Voor ieder jaar dat u niet in Nederland heeft gewoond, krijgt u 2% minder pensioen. Dit heet een ‘korting’.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>